Αντικείμενο της Εταιρείας είναι :

Εκπόνηση μελετών αυτοματισμών κτιρίων & προμήθεια επιλεγμένων υλικών όπως :

Οι διατάξεις αυτοματισμού που προτείνονται απο την εταιρεία μας απορρέουν από το είδος του κτιρίου (κατοικία, γραφείο, κατάστημα) & από τις απαιτήσεις, ανάγκες του ιδιοκτήτη.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η επιλογή της βέλτιστης & τεχνικά άρτιας λύσης.
Η συνεργασία με γνωστές εταιρείες του εξωτερικού και η βαθιά γνώση των πιο διαδεδομένων αξιόπιστων πρωτοκόλλων αυτοματισμού, εγγυάται την επίτευξη του μέγιστου βαθμού απόδοσης / κόστους.
Deos AG: Συστήματα Building Management System (BMS)-BACnet, διαχείριση κτιρίων & ενέργειας.
Εφαρμογές σε : κτίρια, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, λεβητοστάσια, βιομηχανία.
Circutor: Συστήματα μέτρησης, ελέγχου & εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Εφαρμογές σε : Ξενοδοχεία, εμπορικά κατ/τα, κινηματογράφοι, Δημοτικό φωτισμό & ύδρευση έως & κατοικία.
Greengate: Σύστημα ελέγχου, προγραμματισμού & εξοικονόμησης ενέργειας φωτισμού.
Εφαρμογές σε : γραφεία open space, κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, βιομηχανία.
iLight: Σύστημα αρχιτεκτονικού ελέγχου φωτισμού.
Εφαρμογές σε : Μεγάλα εμπορικά κέντρα, αυτοματισμοί χώρων αιθουσών κοινού, κινηματογράφοι, multiplex, αίθουσες ξενοδοχείων κλπ.
KNX, eib, Instabus: Σύστημα κτιριακού αυτοματισμού.
Εφαρμογές σε : κτίρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, καταστήματα, κατοικίες. Εργοστάσια που αντιπροσωπεύουμε :
MDT Technologies Germany, συστήματα αυτοματισμών κτιρίων KNX instabus.
ZF Cherry KNX RF+ switch, πιεζοηλεκτρικός χωρίς ρεύμα/μπαταρία.
CJC systems Belgium, διακόπτες bus υψηλής αισθητικής
Lithoss Belgium, διακόπτες bus υψηλής αισθητικής.
Qbus: Σύστημα κτιριακού αυτοματισμού [έξυπνο σπίτι].
Εφαρμογές σε : κατοικίες, καταστήματα. Το δωρεάν cloud, ο έλεγχος απο το internet & οι λειτουργικές λύσεις που προσφέρει το τοποθετούν υψηλά στις προτιμήσεις σας.
SwitchBee: Σύστημα κτιριακού αυτοματισμού [έξυπνο σπίτι].
Εφαρμογές σε : Υπάρχουσες κατοικίες, εγκαταστάσεις εκεί που δεν μπορούμε να έχουμε μετατροπές στην ηλ/κη εγκατάσταση.
EAE busbars: Ροηφόροι αγωγοί (μπάρες) διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εφαρμογές σε : μεγάλα εμπορικά κέντρα, Super Market, ξενοδοχεία, μεγάλα καταστήματα, υπόγεια Parking.
Woertz: Καλώδια έξυπνης διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εφαρμογές σε : μεγάλα εμπορικά κέντρα, Super Market, ξενοδοχεία, μεγάλα καταστήματα, υπόγεια Parking.

Συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων, μελέτες εφαρμογής όπως :
Βιοκλιματικά κτίρια & κατοικίες.
Διατάξεις ηλιακής θέρμανσης με αυτοματισμούς & απόσβεση εντός 5-ετίας.
Διατάξεις ενίσχυσης θέρμανσης κτιρίου με ηλιακή, θερμική ενέργεια (ηλιακό σπίτι).
Συστήματα αντιστάθμισης κεντρικής θέρμανσης. Εφαρμογή σε κάθε κεντρική ή ατομική θέρμανση.
Αυτονόμηση δισωληνίων συστημάτων θέρμανσης (αυτονομία σε παλαιές πολυκατοικίες με δισωλήνιο σύστημα).
Μετρητικά συστήματα: θερμιδομέτρηση, ογκομέτρηση, μέτρηση παροχής, μέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εκπόνηση μελετών εφαρμογής & επίβλεψη κτιριακών έργων όπως:
Συγκροτημάτων κατοικιών.
Κτιρίων Γραφείων.
Βιομηχανικών κτιρίων.
Εμπορικών και πολιτιστικών κέντρων.
Ιδιωτικών κατοικιών.
Αρχιτεκτονικές μελέτες.
Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.
Με βάση τις κατευθύνσεις που δίνονται από τον πελάτη, προτείνονται εναλλακτικές λύσεις που βασίζονται στην σωστή εργονομία κάθε χώρου. Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικής χρήσης κτίριο αυτό πρέπει να υποστηρίζει τις αλλαγές και τις αναδιατάξεις που ο πελάτης υπαγορεύει, ακολουθώντας την ανάπτυξη της εταιρείας του. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην μορφοδοσία του κτιρίου, στην ένταξη του στον περιβάλλοντα χώρο αλλά και στις εναλλακτικές προτάσεις βιοκλιματικού / έξυπνου σχεδιασμού κτιρίου.

Η εκπόνηση μελετών εφαρμογής & επίβλεψη εσωτερικών επαγγελματικών χώρων όπως :
Εταιρική Ταυτότητα Αλυσίδας Καταστημάτων.
Franchise.
Αλυσίδες εμπορικών καταστημάτων.
Κτίρια Γραφείων.
Εμπορικά καταστήματα.
Εσωτερικές ανακαινίσεις ιδιωτικών κατοικιών.
Στις διαμορφώσεις επαγγελματικών χώρων, κύριο λόγο έχει η απόδοση στον χώρο, στην μορφή των αντικειμένων, της εμπορικότητας / εμφάνισης που είναι επιθυμητή, καθώς και η επιτυχημένη προβολή των εμπορευμάτων στην εξωτερική όψη του καταστήματος (να «κερδίσεις» τον πελάτη). Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εργονομία του καταστήματος καθώς και στο τελικό κόστος του, ανάλογα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό (απόσβεση κοστολογίου ανακαίνισης σε βάθος χρόνου).

site map