Η Εταιρεία Αντικείμενο Συστήματα Αυτοματισμού Τα Εργα μας Επικοινωνία


'Εχουμε διαμορφώσει στις ανάγκες σας διάφορα πακέτα συντήρησης, υποστήριξης του συστήματος σας ώστε να κοιμάστε ήσυχοι.
Ενημερώστε μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας ή απλά τηλεφωνήστε μας 210.3805404, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

No Q3 = Συμβόλαιο υποστήριξης συστήματος (ιδιώτες μόνο).
70€ +ΦΠΑ/έτος.
1. Μετά την κλήση σας επίλυση θέματος μέσω του προσωπικού σας μηχανικού υποστήριξης (υποστήριξη & απο κινητό on-the-fly).
2. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού με έκπτωση 50% στις επισκέψεις on site.
3. Έκπτωση υλικών προσθήκης σε σύστημα 35% επι τιμοκαταλόγου.
4. Δεν μπορεί το παρόν να ενεργοποιηθεί αυθημερόν.

No Q2 = Συμβόλαιο συντήρησης συστήματος (ιδιώτες μόνο).
150€ +ΦΠΑ/έτος.
1. Μετά την κλήση σας επίλυση θέματος μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης.
2. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος on site επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού (μέγιστο 2 επισκέψεις/έτος).
3. Ετήσια επίσκεψη τεχνικού για επιθεώρηση συστήματος ή/και πιθανές μικρές αλλαγές προγραμματισμού.
(Έλεγχος υλικών πίνακα, φύσημα υλικών, έλεγχος μπαταριών πιθανού UPS κτλ.)
4. Συνολική εγγύηση υλικών συστήματος 3 έτη απο ημερομηνία τιμολογίου.
5. Έκπτωση υλικών προσθήκης σε σύστημα 40% & πιθανών πρόσθετων εργασιών 50% επι τιμοκαταλόγου.

No Q1 = Συμβόλαιο συντήρησης επαγγελματικού χωρου έως 150μ2.
400€ +ΦΠΑ/έτος.
1. Μετά την κλήση σας πρώτη προτεραιότητα για επίλυση θέματος μέσω τηλεφωνικής υποστήριξης ή μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης.
2. Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος, απόλυτη προτεραιότητα άμεσης επίσκεψης.
3. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα on site επίσκεψη εξειδικευμένου τεχνικού (μέγιστο 2 επισκέψεις/έτος).
4. Ετήσια επίσκεψη τεχνικού για επιθεώρηση συστήματος, συλλογή δεδομένων, ή/και μικρές αλλαγές προγραμματισμού.
(Έλεγχος υλικών πίνακα & σύσφιξη, φύσημα υλικών, έλεγχος μπαταριών πιθανού UPS κτλ.)
5. Συνολική εγγύηση υλικών συστήματος 3 έτη απο ημερομηνία τιμολογίου.
6. Έκπτωση υλικών προσθήκης σε σύστημα 45% & πιθανών πρόσθετων εργασιών 50% επι τιμοκαταλόγου.
7. Δέσμευση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του συμβολαίου κρίσιμων υλικών για άμεση αντικατάσταση.
8. Παροχή ονόματος DynDns για απομακρυσμένη πρόσβαση συστήματος.


Παρατηρήσεις.
1. Τα ανωτέρω συμβόλαια ισχύουν για εντός Αττικής συστήματα & για εργάσιμες ημέρες/ώρες. Εκτός Αττικής μετά προσφοράς.
Τον Αύγουστο οι on site επισκέψεις διαμορφώνονται ανάλογα με διαθεσιμότητα προσωπικού ασφαλείας μας.
2. Τα ανωτέρω συμβόλαια αναφέρονται έως 31/12/έτους από την ημέρα σύναψης, και όχι σε 365 ημέρες.
3. Οι ανωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις περιλαμβάνουν τα πάντα εκτός βραχυκυκλωμάτων, υπερτάσεων & φθορά διακοπτών από χρήση χημικών καθαριστικών. Δεν καλύπτεται η εγγύηση εφόσον στα υλικά έχει παραβιαστεί η ταινία ασφαλείας & έχουν ανοιχθεί ή/και έχουν επισκευασθεί απο τρίτο.